จังหวัดชัยภูมิรณรงค์พลิกฟื้นแรงงานควายไถนา สู่ความพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ รณรงค์การใช้แรงงานควายไถนา พลิกฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิต จากภาวะราคาน้ำมัน นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวภายหลังเปิดงานรณรงค์ พลิกฟื้นการใช้แรงงานไถนา สืบทอดพระราชปณิธาน สู่ความพอเพียง เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีอัญเชิญแม่โพสพคืนนา จังหวัดอ่างทอง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงห่วงใยเกษตรกรไทยสำหรับกิจกรรม ในงานประกอบด้วย การสาธิตไถนา การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับควาย การแข่งขันวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับควาย การตอบปัญหา โต้วาที การสาธิตปั้นควาย การแสดงพันธุ์โคกระบือ เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้าน รวมถึงเด็กนักเรียน เยาวชน และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานและแต่งงานกับหญิงไทย เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวอีกว่า การใช้ควายไถนานอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว มูลจากสัตว์ ยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนดิน สู่ธรรมชาติ เกิดการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด