สสจ.สุโขทัย รณรงค์ชะลอการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดประชุม อสม.พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อรณรงค์ชะลอการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ในชุมชน นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมรณรงค์ชะลอการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เนื่องจากขณะนี้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ กำลังเป็นโรคที่เป็นปัญหาของประเทศไทย และจังหวัดสุโขทัย แม้วจะมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตน้อย เพียงร้อยละ 0.45 แต่มีการติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย ซึ่งทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากแก่การควบคุมโรค และในวันนี้มีการจัดประชุม อสม.พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัย เพื่อรณรงค์ชะลอการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ นายโยธินศร์ กลาวอีกว่า การป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ต้องอาศัยการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการได้รับเชื้อโรคจากแหล่งต่างๆ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองพอสมควร ซึ่ง อสม.นับเป็นบุคลากรในชุมชนที่สามารถช่วยให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองแก่ประชาชน และจะสามารถขยายผลไปสู่ประชาชนในชุมชน ช่วยชะลอ และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด