กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ อบต.ควนมะพร้าว จ.พัทลุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาที่ดิน ทำข้อตกลงร่วมกับ อบต.ควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดิน ส่งเสริมการใช้ดินและจัดการดิน ให้มีประสิทธิภาพ วันนี้ (31 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ นายอรชุณห์ นุ้ยบ้านด่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ อบต. ควนมะพร้าว โดย นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงวันนี้ อบต.ควนมะพร้าว เป็น อบต.แรกในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดแรกใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมมือกันในการพัฒนาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรดิน เพื่อพัฒนาส่งเสริมการใช้ดินและจัดการดิน ให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหา และผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของดินและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของตำบล การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการต่างๆ ระหว่างกัน โดยมีข้อตกลงดำเนินการภายใน 3 ปี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด