กทม. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย กิจกรรมการบูรณะฟื้นฟู และทำความสะอาดศาสนสถานทุกแห่งในกทม. ได้แก่ วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาลเจ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 52 และจะให้ดำเนินการต่อไปถึงวันที่ 12 ส.ค. 52 การความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ การตกแต่งเมืองด้วยการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 22 ซุ้ม อาทิ ถนนราชดำเนินใน หน้าศาลหลักเมือง ถนนราชดำเนินกลาง บริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา ฯลฯ การประดับธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย "สก ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ การประดับตกแต่งไฟ บริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย รอบสวนจิตรลดา และรอบสนามหลวง โดยประสนกับการไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่วันที่ 913 สิงหาคม 2552 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จะจัดกิจกรรม Light and Sound บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เป็นลักษณะเวทีกลางแจ้ง โดยจัดระหว่างวันที่ 11-12 ส.ค. 52 ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด