ดัน''รัฐสภา''ต้นแบบสถานที่ปลอดเชื้อหวัด09

เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้(31 ก.ค.) ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดมหกรรมทำความสะอาด รับมือหวัด 2009 ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดในสถานที่ราชการ โดยยกระดับให้รัฐสภา เป็นสถานที่ราชการต้นแบบ ผ่าน 5 มาตรการที่สำคัญ คือ 1.การให้ความรู้เพื่อร่วมกันป้องกันไข้หวัด 2.การทำความสะอาด 3.รณรงค์เรื่องการล้างมือและสวมหน้ากากเมื่อไอ จาม 4.การสร้างสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร และ 5.หยุดอยู่กับบ้านเมื่อเป็นไข้ ซึ่งสามารถลาพักได้โดยได้นำมติ ครม.เรื่องการหยุดงานเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบแล้ว

นายพิทูร กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะมี ส.ส. ส.ว. เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้ามาติดต่อสภาจำนวนมาก จึงมีการระดมทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รัฐสภาเป็นจุดปลอดเชื้อ และเพื่อให้เกิดต้นแบบของหน่วยราชการในการเฝ้าระวังจากเชื้อไข้หวัด

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการบริหารแผนและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เชื้อของไข้หวัด 2009 เมื่อออกจากร่างกายแล้ว จะสามารถอยู่ได้นาน 2-6 ชั่วโมง เมื่อผู้ป่วยเอามือสัมผัสกับสิ่งต่างๆ จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อ โดยพบว่ามีอยู่ 7 แหล่งที่สำคัญที่ต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษคือ ลูกปิดประตูและมือจับ โทรศัพท์ แป้นคอมพิวเตอร์ ราวบันได โต๊ะ ปุ่มกดลิฟท์ และห้องน้ำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เป็นไข้ร่วมกับไอ หรือเจ็บคอ ให้อยู่กับบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ เพราะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ด้วยการพักผ่อน แต่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ อายุน้อยกว่า 2 ปี หรือมากกว่า 65 ปี มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น หญิงตั้งครรภ์ โรคอ้วน หอบหืด หัวใจ เบาหวาน เมื่อเป็นไข้สูงถึง 38 องศาขึ้นไป ร่วมกับไอจาม ควรรีบพบแพทย์ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากแถลงข่าวเสร็จสิ้น เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำพนักงานรักษาความสะอาดระดมทีมทำความสะอาดบริเวณห้องประชุมรัฐสภาด้วยแอลกอฮอล์ทั้งโต๊ะและเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีและ ส.ส. รวมถึงห้องผู้สื่อข่าวด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด