การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 30 : ความสำคัญของ AIPA

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวแห่งชาติได้เสนอข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับ AIPA ไปแล้ว ในบทความ "การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 30 : รู้จัก AIPA ซึ่งสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือความสำคัญของ AIPA รวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไทยจะได้รับ ทั้งในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประชุมดังกล่าวสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้กับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี การแสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพ เป็นที่ทราบดีว่า เกิดความวุ่นวายในการจัดการประชุมอาเซียน +3 +6 มาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมโรยัลคลิฟบีชรีอสร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2552 ในครั้งนี้ แม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยเสียภาพลักษณ์ต่ออาเซียนและประเทศคู่เจรจาไปไม่น้อย ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุความวุ่นวายมาแล้ว ย่อมหมายถึงว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องสร้างความมั่นใจ และแสดงศักยภาพที่เพียงพอต่อประเทศผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศอย่างสมเกียรติความเป็นประธานอาเซียน และลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมาในสายตานานาประเทศในเจือจางลงให้ได้ ผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ณ เมืองพัทยา ชลบุรี นอกจากจะสร้างความเสียหายในด้านทรัพย์สินที่ทางโรงแรมโรยัลคลีฟบีชรีสอร์ท ออกมาแถลงว่ามีมูลค่าความเสียหายถึง 14 ล้านบาทแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยจำนวนมหาศาลอีกด้วย เนื่องจากนานาประเทศเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งความไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ทำให้ทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวถูกเตือนจากนานาประเทศให้งดการเดินทางมายังประเทศไทยอันเนื่องมาจากความไม่เรียบร้อย อย่างไรก็ดี แม้จะเกิดความวุ่นวายกินเวลาอยู่หลายวัน แต่ในที่สุดรัฐบาลก็สามารถดำเนินการให้เหตุการณ์สงบลงได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และไม่บานปลายจนยากจะแก้ไข อีกทั้งยังมีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการกู้ภาพลักษณ์ของประเทศคืนมาในฐานะอารยประเทศ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้สูญรายได้จากการท่องเที่ยวนับตั้งแต่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองนับเป็นมูลค่าถึงประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินมหาศาล ดังนั้นโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคร้งสำคัญต่าง ๆ ของไทย จึงเป็นหนทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยว เพื่อมากระตุ้นและพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป ความร่วมมือของสมัชชารัฐสภาอาเซียน นอกจากประเด็นผลพลอยได้ต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจไทยแล้ว ความสำคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักในการประชุม AIPA ครั้งนี้ก็คือ ความร่วมมือระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับอาเซียน ซึ่งมีระบุไว้ในธรรมนูญของ AIPA โดยกำหนดให้สมัชชารัฐสภาอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือกับอาเซียน เพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งผู้มีส่วนมีเกี่ยวข้องกับอาเซียนให้ร่วมมือและทำงานได้อย่างสอดคล้องกันมากขึ้น และเพื่อยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานของอาเซียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาเซียน เนื่องจากเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของอาเซียนคือการก้าวสู่การเป็นประชาคม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องมีความสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพต่อกัน การประสานงานในระดับรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการดำเนินนโยบายของแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญต่อการรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเมื่ออาเซียนสามารถกลายเป็นประชาคมอาเซียนได้แล้ว ผลประโยชน์สำคัญสำหรับแต่ละประเทศและประชาชนทุกคนก็คือ ประชาคมอาเซียนจะมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสำคัญต่อทุก ๆ ประเทศในขณะนี้ ความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลเท่านั้น แต่หมายถึงความสำเร็จของชาวไทยทุกคน ที่จะได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้นานาประเทศได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นประเทศอาเซียน ประเทศผู้สังเกตการณ์ หรือแม้กระทั่งประเทศอื่น ๆ ในทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากอาเซียนเป็นที่สนใจในสายตาชาวโลกขึ้นทุกขณะ เพื่อรอให้อาเซียนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า อาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่เสือกระดาษอีกแต่ไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด