สสวท.สนองพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ โดยการแปรญัตติขอเพิ่มงบทุนต่างประเทศให้เด็กดาราศาสตร์โอลิมปิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแปรญัตติขอเพิ่มงบมาณปี 2553 กว่า 4 ล้านบาท เพื่อเพิ่มทุนต่างประเทศแก่เด็กที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังที่ นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิก เข้าพบและรายงานผลการแข่งขันว่า เด็กทุกคนที่เป็นผู้แทนไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รวม 23 คน จะได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และในปี 2553 จะเพิ่มอีก 4 ทุนในสาขาดาราศาศาสตร์ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเดียวกัน สสวท.ยังจัดสรรทุนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีละ 120 ทุน และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค.) ปีละ 580 ทุน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป ด้าน นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มีพระราชดำรัสในการประชุม สอวน.ว่าเด็กที่ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกน่าจะได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่นเดียวกับเด็กที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นตัวแทนประเทศไทย อีกทั้งเด็กที่ไปแข่งดาราศาสตร์ จะได้เกิดความภูมิใจและเป็นกำลังทางด้านดาราศาสตร์ต่อไป ทางสำนักงบประมาณที่ได้ร่วมประชุม สอวน.ด้วย จึงประสานงานให้ สสวท.แปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้แก่ สอวน. เพื่อจัดสรรเป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศ โดย สสวท.จะแปรญัตติงบฯ จำนวนกว่า 4 ล้านบาท สำหรับทุนสาขาดาราศาสตร์ 4 ทุน ส่วนในปี 2553 จะส่งเด็กไทยไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ในนาม สอวน.หรือ สสวท.นั้น เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด