ผบ.ทบ.ร่อนหนังสือแจ้งผบ.ตร.คนอ้างบัตรเบิกทางกอ.รมน.

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ.ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร( รอง ผอ.กอ.รมน.) มีหนังสือถึง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร. เรื่องการออกบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างแสดงตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.โดยแสดงบัตรประจำตัวที่มีตราสัญลักษณ์ของ กอ.รมน.เพื่อให้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่ากระทำผิดกฎหมายนั้น

กอ.รมน.ขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน กอ.รมน. มิได้มีการออกบัตรประจำตัวให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล เพื่อใช้แสดงตนว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ให้กับ กอ.รมน. และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรในการพกพาเครื่องมือสื่อสาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และอื่นๆ เว้นการออกบัตรแสดงตนเพื่อผ่านเข้า-ออกพื้นที่ของหน่วยในการรักษาความปลอดภัย และบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เท่านั้น ดังนั้นหากตรวจพบว่ามีบุคคลแอบอ้างแสดงตนและแสดงบัตรประจำตัวดังกล่าว ขอให้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด