จัดหางาน จัดงานนัดพบแรงงานย่อย 8 ส.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดระนอง จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ ห้างเทสโก้โลตัส นายบุญมี พันธงชัย จัดหางานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 7/2552 "เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาระนอง เพื่อรองรับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงานหรือผู้ี่ต้องการเปลี่ยนงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ สามารถพบปะพูดคุยและตกลงจ้างงานด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายอีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครงานอีกทางหนึ่งด้วย จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย ลงทะเบียนสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบรรจุงาน ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างมากมายทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง การจัดนิทรรศการอาชีพและแนะแนวอาชีพ การฝึกและสาธิตการปะกอบอิสระ "การทำน้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ผู้ที่สนใจต้องการมีงานทำให้เตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบผ่านงาน/ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7786-2027-8

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด