จ.ตราด มอบเงินรางวัลให้กับ อปท. ที่ชนะเลิศด้านการพัฒนาตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด มอบเงินรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชนะเลิศด้านการพัฒนาตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง (30 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชนะเลิศด้านการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ซึ่งทางจังหวัดตราดมอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เมืองตราดน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยก่อนหน้านี้ได้จัดส่งทีมวิทยากรลงพื้นที่เพื่อแนะนำอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งในจังหวัดตราด ให้ทำการพัฒนาครัวเรือนต่าง ๆ มุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ไร้มลพิษ ประชาชนมุชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จากนั้นจึงจัดประกวด อปท. ที่สามารถพัฒนาชุมชนสู่การเป็นบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลแหลมงอบ อ.แหลมงอบ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อ. เมืองตราด ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จึงได้มีการจัดมอบเงินรางวัลให้กับ อปท.ในครั้งนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจาการดำเนินโครงการประกวดครั้งนี้แล้ว ทางจังหวัดจะได้เร่งขยายผลการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการนี้สู่ อปท. แห่งอื่นๆ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด