l 6ส.ค.ชมจันทร์ดับในเงามัว

เมื่อ วันที่ 29 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ดาราศาสตร์ดอตคอม www.darasart. com และเว็บไซต์ข่าวอุปราคาขององค์การอวกาศ นาซา (http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse. html) รายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 52 ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 จะเกิดจันทรุ ปราคาในเงามัว แต่จันทรุปราคาครั้งนี้มองไม่เห็นในประเทศไทย โดยพื้นที่ที่สามารถรอชมได้อยู่ในประเทศสหภาพพม่า อินเดีย ทวีปแอฟริกา สิ้นสุดที่ทวีปอเมริกา เริ่มตั้งแต่เวลา 23.01 น. (เวลามาตรฐาน) สิ้นสุดเวลา 02.17 น. สำหรับจันทรุปราคาจะเกิดครั้งต่อไปในปี 2552 นี้ ตรงกับวันสิ้นปี ที่ 31 ธ.ค. โดยดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก 15% เริ่มตั้งแต่เวลา 01.51 น. จนถึง 02.23 น. ของวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 53 ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากนั้นในวันที่ 15 ม.ค. 53 จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวนแถบมหาสมุทรอินเดีย แต่ในประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด