มติอ.ก.ปลดอดีตปลัด กทม. ณัษฐนนท -ไล่ออก พล.ต.ต.อธิลักษณ์ คดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิง

มติอ.ก.ปลดอดีตปลัด กทม. ณัษฐนนท -ไล่ออก พล.ต.ต.อธิลักษณ์ คดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิง

มติอ.ก.ปลดอดีตปลัด กทม. ณัษฐนนท -ไล่ออก พล.ต.ต.อธิลักษณ์ คดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิง เกี่ยวกับ ณัษฐนนท ทวีสิน

คณะกรรมการ อ.ก. 15 คน มีมติยืนตามสำนวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิงของ กทม. ปลดคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัด กทม. ออกจากราชการ เนื่องจากประมาทเลินเล่อ และไล่ออกจากราชการ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีต ผอ.สปภ.

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ว่า ตามที่ กทม.ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุด (อสส.) ให้เป็นทนายฟ้องร้องระงับการจ่ายเงินชั่วคราวของธนาคารกรุงไทยไปยังธนาคารไรเฟนเซ่น ประเทศออสเตรีย ในการจ่ายค่างวดรถดับเพลิงงวดที่ 6 จำนวน 756 ล้านบาท และฟ้องยกเลิกสัญญารถดับเพลิงนั้น มีแนวโน้มว่า อสส.จะดำเนินการเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา อสส.ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกฎหมายและคดี กทม.ไปให้ข้อมูล และล่าสุดตัวแทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย และในวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. อสส.จะนัดประชุมใหญ่เพื่อตัดสินใจเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

ด้าน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ อดีตปลัด กทม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (อ.ก.) กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการ ว่า คณะกรรมการ อ.ก.ทั้ง 15 คน มีมติยืนตามสำนวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในคดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิงของ กทม. คือ ให้ปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัด กทม. ออกจากราชการ เนื่องจากประมาทเลินเล่อ และไล่ออกจากราชการ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีต ผอ.สปภ. เนื่องจากมีโทษร้ายแรงเกี่ยวกับการทุจริต โดยจะส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการข้าราชการ กทม.(ก.ก.) พิจารณาต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด