นักเรียนระดับอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มรภ.อุบลราชธานี ดูวิธีดำนา ศึกษาชีวิตชาวนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียนระดับอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูวิธีดำนาเพื่อศึกษาชีวิตชาวนา คณะครูอาจารย์และพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 จำนวน 40 คน ดูวิถีชีวิตชาวนาที่ทุ่งนา ตำบลข่าโคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษา และเรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำนา เป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในวิถีชีวิตชาวนา รู้คุณค่าของข้าว พร้อมทั้งได้ให้เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการทำนาด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด