พระสงฆ์ 32รูปทั่วโคราช เตรียมปฏิบัติธรรมและจำพรรษา ที่อินเดีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.00 น วันที่ 27 กรกฎาคม 52 พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (วัดพระนารายฯ) พร้อมด้วย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (พระมหาโกวิทย์) เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (วัดด่านใน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพระธรรมทูตไทย ไปศึกษาและเผยแผ่พุทธธรรม ณ.แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านการคัดเลือกอำเภอละ 1รูปที่จะเดินทางไปร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยได้รับการอุปถัมท์ จาก นายมงคล สิมะโรจน์ (ประธานชมรมโพธิคยา) นาย สุภชัย (วีระภุชงค์ เลขานุการชมรมฯ) พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ (อดีตประธาน กกต.)

พระครูศรีปริยัตวิสุทธิ์ กล่าวว่าโครงการสัมมนาอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ไทย ที่จะไปศีกษาและเผยแผ่พระพุทธธรรม ณ.ประเทศอินเดีย โดยมีชมรมโพธิคยา เป็นผู้อุปถัมท์ ความเป็นมาของชมรมโพธิคยานี้ เกิดขึ้นจากคณะบุคคล ผู้ศรัทราได้ไปอุปสมบท ที่ประเทศอินเดีย เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพรรษาได้ 80พรรษา โดยมีคนไทยร่วมกับ สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ.ประเทศอินเดียสมัยนั้นเป็นเจ้าภาพ โดยมีพ่อค้าประชาชน และผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าราชการจำนวน 87 ท่านที่เดินทางไปร่วมพิธีอุประสมบทในครั้งนั้น หลังจากลาิกขาแล้วกลับมาได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรม โพธิคยา ขึ้น เพื่อที่จะเผยแผ่ พระพุทธธรรมที่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนในกิจกรรมอื่น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางดานการเมือง ไม่มีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมพระสงค์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว เดินทางไปศึกษายังสถานที่จริง เพื่อจะนำหลักสูตรมาเผยแผ่ยังประเทศไทย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ที่ชมรมโพธิคยา มอบถวายให้เป็นภาระของเจ้าคณะจังหวัด คัดเลือกพระภิกษุจำนวน 32 รูป อำเภอละ 1 รูป ที่ดำเนินการร่วมกันกับ สาย พระธรรมทูตประเทศอินเดีย วัดไทยเฉลิมลาภประเทศอินเดีย โดยเดินทางในวันที่ 4 ส.ค.52 เข้าจำพรรษา ในวันที่ 7 ส.ค.52 ซึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 120วัน หลังเดินทางกลับมา จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแผ่ ให้กับประชาชน ตามที่เราคราดหวังเอาไว้ เรื่องการขบฉันในขณะที่จำพรรษาอยู่ยังประเทศอินเดียนั้น คงจะไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากได้รับการประสานงานกับชาวพุทธ ที่อยู่ในเป็นเทศอินเดียไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะเน้นการฉันแบบธุดงค์และนอนอย่างธุดงค์ เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาแก่ญาติโยมมากนัก

นาย สุภชัย วีระภุชงค์ เลขานุการชมรมฯกล่าวว่า ชมรมที่จัดตั้งขึ้นมาในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีโครงการชักชวนคนไทย ไปบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมีพระชนครบรอบ 80 พรรษา กระผมก็เป็น คนหนึ่งที่เข้าไปบวชที่เมืองโพธิคยา หลังจากที่เราบวชไป 8วันจำนวน 17 รูป พอสึกออกมา แล้วทางเราก็ตั้งเป็นชมรมและ เราก็คิดว่าเราควรจะทำอะไร สักอย่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เลยคิดทำโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการนำพระเถระผู้ใหญ่ ไปศึกษาธรรมมะสมัยพุทธกาล ที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 4 เดือน จากงบประมาณในการใช้จ่ายในครั้งนี้ ตนเองได้จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล เมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อระดมเงิน ที่นำมาเป็นปัจจัยในการใช้จ่ายทั้งหมด ในประเทศอินเดีย ครั้งนี้ ได้เงินมา 2ล้าน 4 แสนบาทก็เพียงพอที่จะเดินทาง นำพระสงฆ์ไทยไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางชมรมโพธิคยามีความตั้งใจที่จะทำโครงการ ต่อเนื่องตลอดไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด