แวดวงราชภัฏ

ยอดฉัตร yoodchat@gmail.com

...แวดวงราชภัฏ ขานรับ 29 กรกฎาคมของทุกปี ที่ ครม.มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค.2542 กำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อน้อมระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้นอย่างยิ่ง

...ที่ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ฉับไวกว่าใคร ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี คนหนวดงาม จัดควบทั้งวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งวัน มีทั้งการประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดแต่งกลอนสด การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะภาษาไทย และยังมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงการละเล่นอื่นๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมตรึม

n..หนังสือแจ้งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการความพึงพอใจต่อบัณฑิต และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบ 51 จาก ก.พ.ร. ทำเอา ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ยิ้มแฉ่งกับคะแนนที่อยู่ในระดับพึงพอใจมากในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

...สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจันทบุรจัดกิจกรรมวัยทีนท่องแดนยุติธรรม ได้เรียนรู้และปรับทัศนคติการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม โดย รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ให้คณะวิทยาการจัดการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางความคิดป้องกันตนเองให้พ้นจากความเสี่ยงต่อการกระทำความผิด นับเป็นเรื่องดีทีเดียว

...งานเข้าแล้วสิที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ชาวบ้านกว่า 100 คนจาก 4 หมู่บ้าน เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด กรณีราชภัฏก่อสร้างตั้งศูนย์อุดมศึกษาฯ บริเวณ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ กว่า 1,800 ไร่ ทับที่ทำกินของชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิเสียภาษีมาตั้งแต่ปี 2507 เล่นเอา รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดี กุมขมับจะจัดการเรื่องนี้ให้ลงตัวอย่างไร

...วันศุกร์สุดสัปดาห์ 31 ก.ค.-2 ส.ค. หากมีเวลาเชิญไปงานเทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ สีสัน...เมืองเหนือ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์ วิบูลย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับประกันเพราะร่วมกับ ททท.จังหวัด ยกเมืองไทยไปไว้ที่หอประชุมอเนกประสงค์ศรีวชิรโชติ บริเวณส่วนทะเลแก้ว ชมน้ำพุลีลาประกอบดนตรี แสง สี พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย โทร.ถาม 0-5525-2742 ถึง 3 ต่อ 1672

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด