ป.ป.ช.ตั้งอนุไต่สวนบิ๊ก สตง.แล้ว ถูกกล่าวหาได้ตั๋วฟรีทัวร์ยุโรป แต่ทำหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายหลวง

คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวน บิ๊ก สตง.ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ตั๋วเครื่องบินฟรีพาลูกน้องทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ อ้างไปฝีกอบรม แต่กลับทำหลักฐานมาเบิกเป็นค่าเดินทาง แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เปิดเผย มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติแต่งตั้ง นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีที่มีการหล่าวหา เจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)และพวกว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากมีผู้นำส่งเอกสารหลักฐานระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายดังกล่าวนำเจ้าหน้าที่ สตง.จำนวนหนึ่งเดินทเทศฝรั่งเศส สวิตเซอรืแลนด์ อิตาลีโดยอ้างว่าไปดูงานและฝึกอบรมโดยได้ตั่วโดยสารเครื่องบินฟรี แต่กลับมาทำหลักฐานเบิกเงินเป็นค่าตั่วโยสารเครื่องบินจาก สตง.

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห้นว่า มีมูลเพียงพอจึงมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องดังกล่าว สำหรับข้อกล่าวหาเดิมที่มีอยู่กว่า 10 ข้อหาหา ถ้าเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจนมีพยานหลักฐานเพียงพออาจรวมเข้าให้อนุกรรมการไต่สวนที่ตั้งขึ้นไต่สวนไปพร้อมกันหรืออาจแยกสำนวนแล้วแต่กรณี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีการหยิบยกกรณีที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา เจ้าที่ระดับสูง สตง.รายเดียวกันขึ้นมาพิจารณากว่า 10 ข้อกล่าวหา เช่น การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการบริหารราชการ การบีบบังคับเอาตัวเครื่องบินจากการบินไทยฟรีเพื่อให้ลูกชายเดินทางไปต่างประเทศ การเอาทรัพยสินของราชการไปใช้โดยไม่ชอบ พฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติทั้งการสร้างบ้าน ซื้อที่ดิน และมีเงินกว่า 40 ล้านบาทไหลเข้าบัญชีญาติใกล้ชิดซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ไปรวบรวมข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.อีกครั้งโดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด