ครม.ยกเว้นภาษีผู้สนับสนุนกีฬามาเชี่ยลอาร์ท

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการยกเว้นภาษีให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ตามที่กระทรวรท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ค้งที่ 1 พ.ศ. 2552 รวมทั้งให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ เฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด