จ.ตราด จัดเวทีเสวนาวิชาการภาษาไทย : ภาษาถิ่น จังหวัดตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดเวทีเสวนาวิชาการภาษาไทย : ภาษาถิ่น จังหวัดตราด เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอดภาษาถิ่น วันนี้ (28 ก.ค.52) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง "ภาษาถิ่น จังหวัดตราด ประจำปี 2552 ซึ่งจังหวัดตราด โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยครูผู้สอนภาษาไทยศึกษานิเทศก์ สื่อมวลชนท้องถิ่นทุกแขนง ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดตราด และนักเรียน นักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วม นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหาการใช้ภาษาไทยในจังหวัดตราดพบว่าเยาวชนมักเขียนภาษาไทยผิดตามความนิยมของวัยรุ่น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัจจุบันความนิยมใช้ภาษาถิ่นในจังหวัดตราดลดน้อยลงไป ส่งผลให้ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตราดอาจเลือนหาย ดังนั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจึงได้จัดเวทีครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและภาษาถิ่นจังหวัดตราด ใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นอย่างถูกต้อง เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอดภาษาถิ่นไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจังหวัดตราดสืบไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด