วธ. วางมาตรการป้องกันรักษาเอกสารโบราณในหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่มีกว่า 5 แสนรายการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม วางมาตรการป้องกันรักษาเอกสารโบราณในหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่มีมากกว่า 5 แสนรายการ หลังเอกสารโบราณที่หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพถูกโจรกรรม นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากกรณีที่มีการโจรกรรมเอกสารโบราณที่หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สร้างความกังวลให้แก่สังคมว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งมีเอกสารโบราณและสนธิสัญญาต่างๆ จำนวนกว่า 5 แสนรายการ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น รอบบริเวณภายในและภายนอกอาคารหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พัฒนาความรู้บุคลากรในการเฝ้าระวังและป้องกันเอกสารโบราณ และการให้บริการการศึกษา ค้นคว้าด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวก และลดความเสียหายของเอกสารโบราณ ด้าน นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การโจรกรรมเอกสารโบราณที่หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เกิดจากบุคลากรภายใน ซึ่งในส่วนของหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรของกรมศิลปากรมีน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกรมศิลปากร ที่จะพัฒนาบุคลากร โดยจะหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการเพิ่มกำลังข้าราชการให้มีมากขึ้น พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายใน ในการเฝ้าระวังมรดกของชาติ และจะกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด