กรมการวิชาการเกษตร จัดงาน "มหกรรมวิชาการเกษร ตลาดนัดสินค้าเกษตรของดี 5 จังหวดชายแดนภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา กรมการวิชาการเกษตร จัดงาน "มหกรรมวิชาการเกษตร ตลาดนัดสินค้าเกษตรของดี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8 จัดงาน " มหกรรมวิชาเกษตร ตาดนัดสินค้าเกษตรของดี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานในส่วนขอภูมิภาค ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเรื่องการเกษตร การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประกวดยางแผ่นคุณภาพดี การแข่งขันการกรีดยางพารา และการแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด