การใช้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผ้าปิดปากและจมูก หรือหน้ากากอนามัย มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการกรองใช้ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศ แต่หลักสำคัญในการใช้หน้ากากอนามัย ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดเช็ดให้แห้งก่อนและหลังการใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากเป็นหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้หันขอบที่มีลวดไว้ด้านบน แนบกับสันจมูก และจะต้องถอดทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการพยาบาล หากเกิดความสกปรกหรือชื้น ไม่ควรแขวนหน้ากากอนามัยไว้ที่คอ เพื่อรอนำกลับมาใช้ใหม่ และไม่ควรใช้เกิน 20-30 นาที เพราะจะสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ แต่หากใช้งานแบบไม่สมบุกสมบัน เช่น ใช้เฉพาะในรถโดยสารหรือในที่ทำงาน ที่ใช้งาน 1-2 ชั่วโมง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ไม่ควรใช้เกิน 2 วัน สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า เมื่อใช้แล้วนำมาซักด้วยผงซักฟอกตากให้แห้ง และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้บ้าง ส่วนการทิ้งหน้ากากอนามัยควรห่อด้วยถุง หรือกระดาษก่อนทิ้งลงถังขยะติดเชื้อหรือที่มีฝาปิด แต่ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยขณะที่สวมใส่ นอกจากนี้ควรพกเจลล้างมือฆ่าเชื้อติดตัว เพราะเจลจะช่วยให้มือสะอาดด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก แต่ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ในกรณีที่ไม่มีเจลล้างมือสามารถใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลแทนได้ แต่ขณะนี้กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการตั้งโต๊ะให้บริการเจลล้างมือไว้ตามห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด