รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 35 ออกอากาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสภาการศึกษา เตรียมหารือองค์กรหลัก เพื่อหาแนวทางสร้างขวัญกำลังใจครู กศน. และอาชีวศึกษาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยฯ หลังพบประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนัก ติดตามได้จากรายงานชุดสารคดีครูไทย หลังจากเดินทางลงพื้นที่ถึงตะเข็บชายแดน เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลต่างด้าวว่า บุคคลต่างด้าวเฉพาะชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 1 ล้านคน โดยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 117,000 คน ซึ่งมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนประมาณ 20,000 คน และเป็นแรงงานกระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกประมาณ 1 ล้านคน เป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนประมาณ 100,000 คน ซึ่งจะต้องมีการดูแลจัดการศึกษาให้ด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ในส่วนของเด็กที่อยู่ในพื้นที่พักพิงฯ ก็จะมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าไปสอนภาษาไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าไปสอนอาชีพ ส่วนหลักสูตรทั่วไปมีการพัฒนาขึ้น โดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพื้นที่พักพิงฯ แต่ละแห่งร่วมกับตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีการเรียนการสอนกันด้วยภาษาเขมรและภาษาอังกฤษ มีองค์กรต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณ ส่วนเด็กที่อยู่นอกพื้นที่พักพิงฯ ก็ให้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสภาการศึกษา บอกว่า ปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องดูแล คือขวัญกำลังใจของครูที่เข้าไปสอนเด็กในพื้นที่พักพิงฯ ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่หนักมาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ตำราและแบบเรียนเก่ามีไม่เพียงพอ โดยครูทั้งหมดล้วนทำหน้าที่ด้วยใจ ดังนั้น จะมีการหารือผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางสร้างขวัญกำลังใจครูเหล่านี้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด