ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวผู้ต้องขังเกือบ 8,000 รายจริง ยันคัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวผู้ต้องขังเกือบ 8,000 รายจริง ยันคัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังด้วยการพักการลงโทษจริงตามข่าวที่ปรากฏ แต่ไม่ใช่การปล่อยในคราวเดียวถึง 8,000 คน เป็นการปล่อยการพักการลงโทษรวม 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,890 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน ต.ค. 2562 ปล่อยจำนวน 1,261 คน
เดือน พ.ย. 2562 จำนวน 1,167 คน
เดือน ธ.ค. 2562 จำนวน 1,317 คน
เดือน ม.ค. 2563 จำนวน 1,377
เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 903 คน
เดือน มี.ค. 2563 จำนวน 1,865 คน

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า การปล่อยผู้ต้องขังต้องมีการคัดกรอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ ต้องมีความประพฤติดีเยี่ยมจึงจะได้รับการพิจารณา ในส่วนที่ 2 ของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คือต้องรับโทษมาแล้ว 1ใน 3 ของกำหนดโทษ และต้องเป็นผู้ที่ชราภาพมีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเอง ว่าหมดความสามารถและไม่มีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำ ถึงได้รับการอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม การปล่อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยก่อนปล่อยตัวต้องมีญาติมาเซ็นอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากยังกระทำผิดซ้ำ หรือ ผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ และนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อไป