เกาหลีใต้พบป่วยโควิด-19 รายใหม่ไม่ถึง 30 คน ครั้งแรกรอบ 50 วัน เมืองแดกูไร้ติดเชื้อเพิ่ม

เกาหลีใต้พบป่วยโควิด-19 รายใหม่ไม่ถึง 30 คน ครั้งแรกรอบ 50 วัน เมืองแดกูไร้ติดเชื้อเพิ่ม

สำนักงานควบคุมโรคของเกาหลีใต้ แถลงวันนี้ (10 เม.ย.) ว่าพบผู้ติดเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพียงแค่ 27 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา หรือต่ำที่สุดในรอบ 50 วัน ขณะที่จำนวนสะสมของผู้ป่วยโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั้งประเทศนั้นอยู่ที่ 10,450 คน

นอกจากนี้ เมืองแดกู ทางใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแหล่งหลักนั้น ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 วัน ขณะที่จำนวนรวมของผู้ติดเชื้อในเมืองนี้เพียงเมืองเดียวอยู่ที่ 6,807 คน หรือคิดเป็น 65% ของผู้ติดเชื้อทั้งเกาหลีใต้

ตัวเลขการพบผู้ติดเชิ้อรายใหม่แค่ 27 คนนี้ ยังต่ำลงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่ำลงกว่าวันก่อนหน้า ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แค่ 39 คน

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงหลังๆ พบมากในพื้นที่กรุงโซล และ จ.คยองกี ที่มีพรมแดนติดกัน เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่บางส่วนเป็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ