ช็อก! สหรัฐเผยวิจัย พื้นที่ไหนหมอกควันสูง ยิ่งเสี่ยงตายโควิด-19

ช็อก! สหรัฐเผยวิจัย พื้นที่ไหนหมอกควันสูง ยิ่งเสี่ยงตายโควิด-19

นักวิทยาศาสตร์เผยงานวิจัยชิ้นหนึ่ง จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ในสหรัฐ พบว่า พื้นที่ใดที่มีฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้มากถึง 15%

สาเหตุเป็นเพราะอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า มลพิษในอาการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการด้านทางเดินหายใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ ผู้ที่สูดอากาศที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจำจะมีโอกาสเกิดปัญหาด้านสุขภาพเมื่อได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มากขึ้น

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวศึกษาครอบคลุมในพื้นที่ชุมชน 3,000 เขตทั่วสหรัฐ หรือคิดเป็น 98% ของประชากรในประเทศนี้ จนถึงวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา

งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับรายงานฉบันหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์ในอิตาลี ที่ระบุว่า อัตรการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทางเหนือของอิตาลี สัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าว ที่มากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ