นักเรียนวิทยาลัยปกครองดูงานภาคใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักศึกษานายอำเภอรุ่นที่ 69 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ วันนี้ (24 ก.ค.52) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด ให้การต้อนรับ นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 69 วิทยาลัยปกครอง จำนวน 99 คน รับฟังคำบรรยาย เรื่อง "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร และเรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดให้การบรรยายในการศึกษาดูงานของนักศึกษานายอำเภอครั้งนี้ เป็นโครงการศึกษาดูงานภาคใต้ของหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2552 จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และชุมพร โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดบังคับ เนื่องจากอธิบดีกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ที่จะต้องให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายในโครงการดังกล่าว หลังจากที่ฟังบรรยายเสร็จ คณะ ก็จะไปเยี่ยมชมพื้นที่จริง และเดินทางกลับวิทยาลัยปกครองเป็นลำดับต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด