ตลาดสี่มุมเมือง เข้ม! รถส่งของไม่มีใบอนุญาต ส่งของช่วง 4 ทุ่ม ออกจากตลาดได้หลังตี 4

ตลาดสี่มุมเมือง เข้ม! รถส่งของไม่มีใบอนุญาต ส่งของช่วง 4 ทุ่ม ออกจากตลาดได้หลังตี 4
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดสี่มุมเมือง ออกประกาศเรื่อง การขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรในเวลา 22.00-04.00น.เนื่องด้วยการใช้หนังสือรับรองของตลาดสี่มุมเมือง ที่ออกให้เพื่อรับรองสถานะการขนส่งสินค้าผลผลิตการเกษตรเข้าหรือออกจากตลาดระหว่างเวลา เวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น. ปรากฏว่า ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถใช้ยืนยันสถานะต่อเจ้าหน้าที่รัฐได้

โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อแนะนำว่า หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเคหสถานได้ ณ ที่ว่าการอำเภอของต้นทางการขนส่งสินค้า และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะสามารถวิ่งได้เฉพาะกรณีที่มีการบรรทุกสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถขนส่งสินค้าขณะไม่มีสินค้าอยู่บนรถในช่วงเวลาดังกล่าวได้

ส่วนกรณีกรณีรถผู้ซื้อหรือรถเร่ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อการค้าขาย ไม่ถือว่าเป็นผู้ขนส่งสินค้าเกษตร จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางถึงก่อนเวลา 22.00 น. และออกจากตลาดในเวลา04.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางตลาดขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนเวลาการค้าขายให้สอดคล้องกับมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมตลาดจะชี้แจงไห้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

92282446_2818807054833081_3839394119138934784_n.jpg