ประชาชน 78.6% เห็นด้วยเคอร์ฟิวทั่วประเทศ

ประชาชน 78.6% เห็นด้วยเคอร์ฟิวทั่วประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซูเปอร์โพล ประชาชน 78.6% เห็นด้วยเคอร์ฟิวทั่วประเทศ พร้อมหนุน แพทย์ พยาบาลสู้โควิด ชมจีน ต้นแบบควบคุมการแพร่เชื้อดีที่สุด เชียร์รัฐช่วยธุรกิจออนไลน์

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเทศตัวอย่างแก้วิกฤตโควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,055 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 56.8 ระบุ ประเทศจีนเป็นประเทศต้นแบบแก้โควิดดีที่สุด ,ร้อยละ 11.5 ญี่ปุ่น, ร้อยละ 10.4 ไต้หวัน, ร้อยละ 6.5 เกาหลีใต้ และ ร้อยละ 4.9 สิงคโปร์

ส่วนความเห็นต่อการประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 78.6 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขณะที่ ร้อยละ 16.5 เห็นด้วยปานกลาง และ ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ขณะที่ ความเห็นต่อการสนับสนุน หมอ พยาบาล รัฐและเอกชน สู้ไวรัสโรคโควิด เต็มรูปแบบทุกด้าน พบว่า ร้อยละ 98.8 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ เห็นด้วยปานกลางมีเพียง ร้อยละ 0.7 และ ร้อยละ 0.5 เท่านั้น ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ร้อยละ 78.8 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อความเห็น ที่รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ และการทำมาหากินของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ ส่วน ร้อยละ 18.1 เห็นด้วยปานกลาง และร้อยละ 3.1 ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง