ขึ้นทะเบียนนายประกัน

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพเป็นนายประกัน รับประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาลจังหวัดมีนบุรีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการปฏิบัติตนของนายประกันอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกประกาศศาลจังหวัดมีนบุรี และแนวปฏิบัติของศาลจังหวัดมีนบุรีเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวโดยนายประ กันอาชีพ แจ้งให้ผู้ประสงค์จะเป็นนายประกันอาชีพต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนง โดยแจ้งข้อมูลของตนเอง รวมทั้งรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลจังหวัดมีนบุรีกำหนด และนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป นายประกันอาชีพที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาลจังหวัดมีนบุรี จะต้องเป็นนายประกันอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศาลจังหวัดมีนบุรีแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่เป็นธรรม

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด