สมเด็จพระสังฆนายกขึ้นเครื่องบินสวดป้องกันโควิด-19 ให้ชาวเมียนมาทั่วประเทศ

สมเด็จพระสังฆนายกขึ้นเครื่องบินสวดป้องกันโควิด-19 ให้ชาวเมียนมาทั่วประเทศ
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระสังฆนายกของเมียนมา ขึ้นเครื่องบินลัดฟ้าสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (3 เม.ย.) รัฐบาลสหภาพเมียนมา ได้นิมนต์อาราธนาอัญเชิญสมเด็จพระสังฆนายก แห่งสหภาพเมียนมา หรือ สมเด็จพระสังฆราช และพระภิกษุสงฆ์ ชั้นผู้ใหญ่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขึ้นเครื่องบินสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์ บินลัดฟ้าทั่วประเทศเพื่อสวดและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรหมน้ำมนต์บนฟากฟ้าเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ เชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมียนมาทั้งประเทศ รวมทั้งที่ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยทำพิธีเจริญธรรมโปรดพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาทั่วประเทศให้พ้นภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความสวัสดีมีสุขและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกชาติพันธุ์ในเมียนมารอดพ้นภัยโควิด-19 โดยยึดศรัทธาความเชื่ออันดีงามของพระพุทธศาสนา เพราะความเชื่อและศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้ โควิด-19 ต้องแพ้พ่ายพระพุทธคุณ