มจษ.จัดงานวันวิทยาศาสตร์

อาจารย์อเนก เทียนบูชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์เตรียมจัดงานวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในงานจะได้พบกับความแปลกใหม่ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ กิจกรรมต่างๆ การประชุมวิชาการหัวข้อ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษา พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อเนกกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด