แวดวงราชภัฏ

ยอดฉัตร yoodchat@gmail.com

...แวดวงราชภัฏ ส่งท้ายสุดสัปดาห์ ไม่รู้ว่าจะพาฝันไปได้ไกลแค่ไหน ในเมื่อ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการกกอ.ชงร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและหอพักนักศึกษา ให้ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศธ. พิจารณา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตามพ.ร.บ.อย่างเคร่งครัด หวังว่า คงไม่นานเกินรอ

...วางใจไม่ได้ดอกจะบอกให้กับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ศ.น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ข้อคิดเรื่องปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี หากปิดแล้วไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจนก็จะไปรวมในสถานที่ต่างๆ คงหนีไม่พ้นวงจรแพร่ระบาดได้ ก็ฟังเอาไว้

...นับเป็นข่าวดีมีมาก่อนสิ้นปีงบประมาณ ในเมื่อ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยืนยันให้ความสำคัญที่ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ ต่อชาวสกอ.ที่เข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เล่นเอา รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีม.ราชภัฏสวนดุสิต และคณาจารย์แห่งการศึกษาพิเศษ หัวใจพองโต มีความหวังกับงบฯ ก้อนใหญ่ที่จะหล่นลงไปที่สกอ.

...ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นั่งประชุมในห้องแอร์ มีอาหารดีๆ หาทางให้คนไทยทั้งชาติสร้างความสมานฉันท๏ฟฝ แต่ที่ม.ราชภัฏเลย ผศ.สนิท เหลืองบุษย์นาค อธิการบดี ให้อาจารย์นำนักศึกษา 40 ชีวิต ลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านชุมชนบ้านนาเจียง อ.ด่านซ้าย ที่ได้รางวัลดีเด่นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ปี49 ตามโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง และไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน (ห้ามฮา)

...เชื่อมั่นประเทศไทย เชื่อมั่นในตัว ผศ.วิเชียร จันทะโชติ แห่ง ม.ราชภัฏอุดรธานี น่าจะขลังกว่าในเชิงเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จงดงามกับผลงานคิดค้นพลังงานทดแทนผลิตไฮโดรเจนใช้กับรถยนต์ ภาคเอกชนขนนักธุรกิจหมุนเวียนเข้ามาขอให้ผลิตใช้กับรถจักรยานยนต์บ้าง นอกจากจะประหยัดแล้วยังลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในอากาศและช่วยชาติไม่ต้องจ่ายเงินซื้อน้ำมันแพงจากต่างชาติด้วย

...โครงการความร่วมมือการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อการบริโภคและเปิดโอกาสสร้างเป็นรายได้ของเกษตรกร เดินหน้าได้แล้ว เมื่อ ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ สุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาด กรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริการจัดการ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด