ผู้ว่าฯ ชลบุรี เตือนผู้ใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวอล์คกิ้งสตรีท เสี่ยงติดโควิด-19

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เตือนผู้ใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวอล์คกิ้งสตรีท เสี่ยงติดโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตโรคโควิด-19 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

จังหวัดชลบุรี ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปทำธุรกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพสาขา วอล์คกิ้งสตรีท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. โดยปัจจุบันหากพบว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติกับแพทย์ว่ามีการสัมผัส หรือไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

จังหวัดชลบุรี ขอแจ้งเตือนเน้นย้ำให้ประชาชนทุกท่าน ได้ปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขอความร่วมมือได้ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วต่อไป