แรงงานพม่าที่ จ.สมุทรสาคร ร้องถูกนายหน้าเรียกเก็บเงินค่าจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่สูงเกินจริง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เผย แรงงานพม่าที่ จ.สมุทรสาคร ร้องถูกนายหน้าโกง เรียกเก็บเงินค่าจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ สูงเกินจริง ด้าน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน แนะนายจ้างควรให้ฝ่ายบุคคลพาแรงงานไปขึ้นทะเบียน นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น) เปิดเผยว่า แม้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งใหม่ที่เปิดให้จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2552 จะเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง แต่ยังพบปัญหาแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปจด ทะเบียนได้โดยลำพัง ต้องมีนายจ้างไปรับรอง ซึ่งพบว่านายจ้างมักมอบหมายให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการแทน ทำให้แรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นรายละ 3,880 บาท แต่หากผ่านนายหน้าต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ 4,500-10,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดแรงงานจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง ซึ่งนายจ้างจะหักจากเงินเดือน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครในโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งผลิตรองเท้าและมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานพม่าจำนวน 26 คนร้องเรียนมาว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าต่อทะเบียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนรายละจำนวน 4,000 บาท แต่ยังไม่ได้บัตรใดๆ และมาครั้งนี้นายหน้ามาเรียกเก็บเงินอีกรายละ 4,000 บาท โดยบอกว่าจะพาไปพิสูจน์สัญชาติที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หากไปถึงแม่สอดแล้วก็ต้องจ่ายเงินอีกรายละ 5,500 บาท ทำให้คนงานรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแรงงานเหล่านี้ก็มักจะถูกมองว่าสร้างความวุ่นวาย มีการผลักดันให้กลับประเทศต้นทาง ด้าน นายไพรัช ลำยอง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีนายหน้าเรียกเก็บเงินจากแรงงานพม่าจริง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่มีการต่อทะเบียนให้แรงงานเพียงครึ่งเดียวจึงหาทางออกด้วยการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้หากสถานประกอบการใดเห็นใจลูกจ้างจริงก็ควรให้ฝ่ายบุคคลพาลูกจ้างไปจดทะเบียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องเสียให้กับนายหน้า

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด