ปารากวัยพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มอีก 3 คน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขของปารากวัย ยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มอีก 3 คน ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 13 คน จากผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 184 คน การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นขณะปารากวัย อยู่ในช่วงกลางของฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อไข้หวัด ขณะประเทศในลาตินอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 2 ใน 3 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก หรือ 480 คน จากผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 700 คน ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือฮู นับตั้งแต่มีการยืนยันการระบาดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด