ยกเครื่องช่อง11 สู่องค์การมหาชน รู้ผล ส.ค.นี้

ยกเครื่องช่อง11 สู่องค์การมหาชน รู้ผล ส.ค.นี้

ยกเครื่องช่อง11 สู่องค์การมหาชน รู้ผล ส.ค.นี้ เกี่ยวกับ กรมประชาสัมพันธ์

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐ ได้เสนอผลการศึกษาการปฏิรูปช่อง 11 ที่จะแปลงสภาพเป็นองค์การมหาชน โดยคาดว่าจะนําเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ภายในเดือน ก.ค.นี้ หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการแปลงสภาพในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐบาลวางไว้

แนวคิดของคณะกรรมการฯ ในการปฏิรูปช่อง 11 มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การแยกโครงสร้างเรื่องการบริหารบุคลากร, การบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน หรือเปรียบได้กับการตรวจสอบบัญชี ช่อง 11

ระยะที่ 2 ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนเป็นองค์การมหาชน ที่มีความเป็นอิสระจากกรมประชาสัมพันธ์ โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของช่อง 11 ได้เลือกว่าจะอยู่กับองค์กรใหม่ หรืออยู่กับกรมฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอให้ช่วงแรกเป็นการยืมบุคลากรจากกรมฯ มาทํางานกับองค์การมหาชน ซึ่งสามารถกลับไปเป็นข้าราชการของกรมฯ ได้ในภายหลัง

ระยะที่ 3 ช่อง 11 สู่องค์การมหาชนเต็มรูปแบบ กระบวนการแปลงสภาพดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควร แต่มั่นใจว่าจะดําเนินการเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้แน่นอน

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ กล่าวอีกว่า การแปลงสภาพช่อง 11 ต้องมีเวลาให้กรมฯ ปรับตัวด้วย เพราะรายได้จากช่อง 11 บางส่วนยังเลี้ยงกรมฯ อยู่ หลังเป็นองค์การมหาชนแล้ว รัฐบาลยังจําเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณบางส่วน โดยคณะกรรมการฯ เสนอไว้เป็นตัวเลข 230 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการดําเนินปีละ 750 ล้านบาท รวมทั้งจะขอให้หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณโฆษณากับช่อง 11 เป็นลําดับแรก เพื่อเป็นอีกแหล่งรายได้เข้าองค์การ

นายสาทิตย์ กล่าวด้วยว่า การปรับผังรายการที่ผ่านมา พบว่า มีการนําเสนอรายการที่แตกต่างจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน โดยช่อง 11 พยายามที่จะนําเสนอสาระที่มีความลึกมากขึ้น แม้จะเป็นรายการทอล์คที่เป็นสาระหนัก แต่ก็เป็นอีกทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะรายการประเภทนี้ในทีวีช่องอื่นๆ มีน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่เน้นรายการบันเทิงที่ทํารายได้สูง ช่อง 11 จึงควรมาเน้นรายการประเภทนี้

 

เรื่องล่าสุดของหมวด บันเทิง

ดูหมวด บันเทิง ทั้งหมด