คนวงการบันเทิงแห่รับประกาศนียบัตรโครงการประเทศสีเขียว

คนวงการบันเทิงแห่รับประกาศนียบัตรโครงการประเทศสีเขียว
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ขอแสดงความยินดีกับคนในวงการบันเทิงที่ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมสนับสนุนการปลูก ต้นพญาคชราช และพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วชนิดอื่นๆ จำนวน 984 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงการลดภาวะโลกร้อนด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ อีกทั้งช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวได้แก่ ขวัญ อุษามณี ,ธันญ์ ธนากร , ทราย เจริญปุระ, ตั้ม วิชญะ จารุจินดา , คริส หอวัง ,อุ๋ย บุดดาเบลส ,และอีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา ในงานนี้มี เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดย นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ประธานโครงการประเทศสีเขียว ได้มอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนในวงการบันเทิงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป