ถนนพัง

ทุกข์คนเมือง

rongtook@khaosod.co.th

...ทุกข์เรื่องแรก แจ้งว่า ถนนทางเข้าโรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวก เหล็ก จ.สระบุรี พังขรุขระ เนื่องจากมีรถบรรทุกสิบล้อขนดินวิ่งเข้าออกไม่เว้นแต่ละวัน ช่วงนี้ฤดูฝน ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อน สัญจรไป มาไม่สะดวก หน่วยงานไหนรับผิดชอบหา งบฯ มาซ่อมทีเถอะ

ฝากคลายทุกข์ให้ที

...สำนักงานเขตหนองจอกแจ้งว่า สำนัก งานเขตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการรับบริจาคโลหิต จากประชาชนทั่วไปขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน สำหรับปีนี้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการสร้างกุศล ส่งบุญ ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ที่ศาลาประชาคม เขตหนองจอก

ผู้สนใจร่วมบริจาคได้เลย

...ด้านกรมทางหลวง แจ้งว่า จำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วน ในถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างก.ม.3+5-4+5 ในวันที่ 25 ก.ค. เวลา 21.45- 05.00 น. วันรุ่งขึ้น ขอให้รถที่จะไปปากเกร็ด ใช้ช่องจราจรบนสะพาน 2 ช่อง และฝั่งไปหลักสี่ ให้ใช้ช่องจราจรพื้นราบของทางขนาน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนน

...การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชี้แจงกรณี หมู่ 12 ซอยฤษี-ดาบส ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.หลักสาม จ.สมุทรสาคร น้ำประปาไม่ไหลว่า พื้นที่ที่ร้องเรียนเป็นเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในความรับผิดชอบของอบต.หลักสาม จ.สมุทรสาคร โดยสำนักงานประปาสมุทร สาครได้ประสานงาน แจ้งให้อบต.หลักสามรับทราบเรื่องแล้ว

ประสานแก้ไขแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด