รับตรงมศวตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1 ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ว่า วันสอบตรงของ มศว กำหนดไว้ 2 วันคือ วันที่ 20 ก.ย.นี้ สอบวิชาที่สายศิลป์ต้องสอบ ส่วนวันที่ 27 ก.ย. กำหนดเป็นวันสอบวิชาสายวิทย์ จากนั้นจะประกาศผลสอบขั้นแรกในวันที่ 13 พ.ย. ก่อนรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 พ.ย. ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 วันที่ 11 ธ.ค. แล้วรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตวันที่ 18 ธ.ค. ทั้งนี้ มศว จะส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 15 ก.พ.2553 เพื่อตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2553 หรือแอดมิชชั่นกลาง

นักเรียนที่สอบได้และมารายงานตัวเป็นนิสิต มศว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าแอดมิชชั่นกลางทันที เหตุที่ มศว ต้องกำหนดมาตรฐานดังนี้ เนื่องจากไม่อยากให้นักเรียนที่สอบได้แล้วเดินสายไปทุกสนามสอบ ซึ่งจะทำให้เกิดการสละสิทธิ์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้น ทั้งยังไปกันพื้นที่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในคณะนั้นๆ จริงๆ ด้วย ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด