สกัด "โควิด-19" คัมแบ็ก! จีนห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว เริ่ม 28 มี.ค.นี้

สกัด "โควิด-19" คัมแบ็ก! จีนห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว เริ่ม 28 มี.ค.นี้
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

ปักกิ่ง, 26 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อคืนวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) จีนประกาศห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือถือใบอนุญาตการมีถิ่นพำนัก (residence permit) ที่ยังไม่หมดอายุเดินทางเข้าประเทศจีนเป็นการชั่วคราว

แถลงการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของจีนและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนระบุว่า เมื่อพิจารณาถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จีนจึงตัดสินใจระงับการเดินทางเข้าประเทศจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราหรือถือใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักที่ยังไม่หมดอายุเมื่อนับจนถึงวันที่ประกาศฉบับนี้ระบุไว้ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2020

แถลงการณ์ระบุว่าชาวต่างชาติที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC) จะถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศจีนเช่นเดียวกัน

แถลงการณ์ระบุว่านโยบายหลายข้อจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกัน เช่น การยื่นขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจลงตรา (port visa) นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 24/72/144 ชั่วโมงสำหรับผู้เดินทางผ่านแดน (visa-free transit) นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วันสำหรับเข้ามณฑลไห่หนาน นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 15 วันสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะด้วยเรือสำราญผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะ นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 144 ชั่วโมงสำหรับเข้ามณฑลกว่างตงสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าของจีน และนโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 15 วันสำหรับเข้าเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะจากประเทศอาเซียน

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะไม่กระทบต่อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยการตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) การตรวจลงตราประเภทบริการ (Service Visa) การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) และการตรวจลงตราประเภทลูกเรือ (C Visa)

แถลงการณ์ระบุว่าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศจีนเพื่อประกอบกิจกรรมที่จำเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือเป็นผู้ที่มีกรณีเร่งด่วนด้านมนุษยธรรม สามารถขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน โดยชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราหลังการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

“การห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีนเป็นมาตรการชั่วคราว ที่จีนจำต้องบังคับใช้เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปฏิบัติของประเทศอื่น” แถลงการณ์ระบุ

“จีนจะติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย และจะดำเนินการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับนานาประเทศทั่วโลกอย่างเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์อันไม่ปกติเช่นนี้”

แถลงการณ์ระบุว่า มาตรการที่ระบุเบื้องต้นจะถูกปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดยทางการจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในภายหลัง