ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.26 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดเยาวชน ท่าอากาศยานไทย ผูกพันชีวิตไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.56 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ. ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด