เสี่ยตือให้คะแนนเต็ม10เห็นรบ.มาร์คตั้งใจ

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเมื่อวันที่ 22 ก.ค. ประเมินผลงานรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในรอบ 6 เดือนว่า ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้ประชาชนแตกแยกออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนั้นจึงเป็นความยากลำบากที่จะสามารถขอความร่วมมือจากประชาชนได้ ประกอบกับการปัญหาที่ถาโถมมาจากต่างประเทศก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาลำบาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีผลงานตรงเป้า 100 % แต่เห็นว่าทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้น ทั้งนี้ตนไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สังคมเปรียบเทียบการบริหารของรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลภายใต้การบรหารงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพราะถือว่าไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากพ.ต.ท.ทักษิณบริหารบ้านเมืองในยามปกติแตกต่างจากรัฐบาลชุดนี้ที่มีปัญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

"แม้ผลงานของรัฐบาลจะยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่ผมให้คะแนนความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลเต็ม 10 ทั้งนี้อยากฝากไปถึงรัฐบาลให้เร่งประสานรอยร้าว เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้กลับคืนสู่สังคมไทย ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมก็จะเริ่มดีขึ้น โดยสาเหตุหนึ่งที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเป็นเพราะนักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นในการเมืองจึงไม่กล้ามาลงทุน ดังนั้นัฐบาลควรคิดยุทธศาสตร์ที่จะสมานแผลให้กับคนในชาติให้ได้นายสมศักดิ์ กล่าว

อดีตกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา(ชพท.) ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 3 (ส.ส.ร.) ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมควรร่างกติกาสังคมใหม่ โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการตั้ง ส.ส.ร.3 เพื่อมาดูรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ไม่ควรกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องกำหนดเงื่อนเวลา เพราะการกำหนดเวลาจะเป็นอุปสรรค

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด