เอแบคโพลล์เผยประชาชนลังเลกรณีมีคุกลับในไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพลล์สำรวจความเห็นประชาชนกรณีการเยือนไทยของนางฮิลลารีกับคุกลับ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจและเห็นว่าเป็นเจตนาของผู้ปล่อยข่าวในช่วงไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เอ แบคเรียลไทม์โพลล์ (ABAC Real-Time Poll) เรื่อง นางฮิลลารี กับ คุกลับต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,062 ครัวเรือน ดำเนินการสำรวจในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 พบว่า ประชาชนที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.9 ได้เห็นภาพข่าว นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศไทยในวันแรกผ่านทางโทรทัศน์ โดยประชาชนที่เห็นข่าวนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.3 คิดว่า ชุดเสื้อผ้าสีส้มที่นาง ฮิลลารี่ คลินตันใส่ในเดินทางมาถึงประเทศไทย มีความหมายต่อความรักความสามัคคีของคนไทย เพราะสีส้มเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองกับสีแดง ผลสำรวจยังพบด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.8 เห็นว่า นางฮิลลารี่ คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ มีเจตนาที่ดีต่อประเทศไทย เพราะดูเป็นผู้หญิงที่ใจดี จริงใจ ไม่มีพิษมีภัยกับใคร มีมนุษยสัมพันธ์ดี เมื่อสอบถามประชาชนคนไทยถึงข่าวคุกลับต่างชาติ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.4 ทราบข่าว โดยในกลุ่มที่ทราบข่าวร้อยละ 52.9 คิดว่ามีผลกระทบลดความน่าเชื่อถือของประเทศไทย เมื่อถามถึงความเสี่ยงของประชาชนคนไทยว่า ประเทศไทยมีคุกลับต่างชาติ ตามข่าวที่ถูกนำเสนอในต่างประเทศหรือไม่ร้อยละ 40.1 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.6 ไม่เชื่อ และร้อยละ 29.3 เชื่อ ขณะที่ร้อยละ 56.8 เห็นว่า เป็นเจตนาของผู้ปล่อยข่าวในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างปรเทศอาเซียน เพื่อสร้างกระแสกลบข่าวดีๆ ของคนไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด