ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ใน 2 เดือนนี้เป็นช่วงระบาดสูงสุดของไข้หวัด 2009 ในประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชี้ ใน 2 เดือนนี้ เป็นช่วงระบาดสูงสุดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศ หลังจากนั้นอัตราการแพร่ระบาดจะลดลง เพราะคนเริ่มมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ เตือนเฝ้าระวังการกลับมาของโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ที่อาจกลับมาระบาดระลอกใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการฯ ของไข้หวัดใหญ่ กล่าวถึงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า จากการติดตามตั้งแต่ครั้งระบาดในประเทศ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตไม่ได้เกินจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ คือ ยังน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 44 ราย ก็ถือว่ายังน้อย หากดูสถิติทางการแพทย์ก่อนการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 จะพบผู้ป่วยโรคปอดเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ปีละกว่า 400 รายอยู่แล้วแต่ไม่เคยรายงาน อย่างไรก็ตามช่วงนี้จะพบยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้า จะเป็นช่วงสูงสุดของการระบาดในประเทศ จากนั้นภายใน 2 เดือน อัตราการแพร่ระบาดจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะกลไกตามธรรมชาติ คือ เมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อแล้ว ร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาเอง จนโรคนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป สำหรับสิ่งที่ห่วงที่สุดขณะนี้คือ การกลับมาระบาดระลอกใหม่ของโรคระบาดอื่นๆ โดยเฉพาะโรคจากสัตว์สู่คน อาทิ โรคไข้หวัดนก เพราะที่ผ่านมาพบว่า โรคระบาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น ร้อยละ 70 เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และหากมีการระบาดของโรคทั้งในคนและสัตว์พร้อมกัน ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการผสมรวมเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่อาจประเมินความรุนแรงได้เกิดขึ้นในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด