โต๊ะบิหลั่นยะลาวอนรบ.เพิ่มงบฯอุดหนุนมัสยิดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า นายมะอาโละ สนิ โต๊ะบิหลั่นประจำมัสยิดดารุลมุมีนีน อาตตารอดี้ยาห์ บ้านตือราเด จังหวัดยะลา ร้องเรียนว่าปีนี้มัสยิดในจังหวัดยะลาได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยมาก คือเพียงแค่ 30 แห่งเท่านั้นจากจำนวนมัสยิดทั้งหมด 400 แห่ง ทั้งนี้ตนได้รับเรื่องดังกล่าวไว้และจะเสนอต่อนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการ วธ. เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้จากการสำรวจมัสยิดทั่วประเทศมีทั้งหมด 3,800 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาทาง วธ.ได้รับงบประมาณสนับสนุนซ่อมบำรุงมัสยิดปีละ 1,000 แห่ง เป็นเงิน 20 ล้านบาทอย่างไรก็ตามจะเร่งดำเนินการหารือกับกรมการศาสนา (ศน.) ถึงความเป็นไปได้ในการจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดูแลมัสยิดให้ทั่วถึงทุกแห่งทั่วประเทศ

ด้านนายมะอาโละ กล่าวว่า อยากให้ วธ. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลจัดสรรงบประมาณดูแลบำรุงมัสยิดเพียงแค่ 30 แห่งจาก 400 แห่งในจังหวัดยะลา ดังนั้นอยากให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและช่วยเหลือ เหมือนกับการจัดสรรงบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือตาดีกาที่ทุกโรงเรียนมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สำหรับแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นว่ามาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการใช้แนวทางมิติทางวัฒนธรรมเข้าแก้ไขปัญหา ทำให้ภาครัฐกับประชาชนมีความเข้าใจอันดีมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด