จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2552 นี้ วันนี้ (22 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ เพื่อร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2552 โดยมีพื้นที่เป้าหมายเสด็จพระราชดำเนินใน 8 พื้นที่ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อีกทั้งพสกนิกรในพื้นที่และใกล้เคียง จะได้มีโอกาสรับเสด็จพระราชดำเนิน และร่วมชื่นชมพระบารมีอย่างทั่วถึงกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด