ล็อกดาวน์แปดริ้ว สู้โควิด-19 สั่งปิดสถานที่รวมคนหมู่มาก ออกไปอีกครึ่งเดือน

ล็อกดาวน์แปดริ้ว สู้โควิด-19 สั่งปิดสถานที่รวมคนหมู่มาก ออกไปอีกครึ่งเดือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วานนี้(23 มี.ค.)สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้เผยแพร่คำสั่งของนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ 10/2563 และเพิ่มเติม ที่ 12/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ออกคำสั่งปิดสถานที่ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 19 แห่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ใช้มาตรการเดิมได้ และพบสิ่งบอกเหตุว่า จะมีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

ประกอบด้วยสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น และมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นสถานที่ขนาดใหญ่และรองรับผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 ที่นั่งขึ้นไป และมีสภาพปิดเป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา สถานที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ หรือกระทำการอื่นใดในสถานที่ดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก

สถานที่ออกกำลังกายและหรือโยคะ สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน สถานที่ฝึกสอน ฝึกซ้อมกีฬามวย โรงเรียนสอนมวย หรือค่ายมวย สถานศึกษาทุกระดับ โรงเรียนนอกระบบ ประเภท สอนศาสนา ศิลปะ กีฬา วิชาชีพ กวดวิชา และสร้างเสริมทักษะชีวิต ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ พื้นที่ที่จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ ทั้งใน และนอกห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง ขนาดใหญ่

สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สวนสนุก สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม

สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำ อบสมุนไพร สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม และสนามกีฬา ในลักษณะอาคาร ยกเว้นการจัดแข่งขันกีฬาในสนามกีฬากลางแจ้งที่ไม่มีผู้เข้าชมการแข่งขัน และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้การควบคุมและป้องกันเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรค 2 (1) คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งนี้ได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานตามคำสั่งนี้ ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางาน จ.ฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 038-514842 และ 088-2021265 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แจ้งข่าวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จ.ฉะเชิงเทรา สายด่วนโควิด 094-7922525 และ 038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง