5 ภาพ ด่านแม่สอดสุดต้าน ยอมเปิดด่านชั่วคราว หลังแรงงานเมียนมา 3,000 ชีวิตค้างรอทั้งคืน

รูปภาพของ ด่านแม่สอดสุดต้าน ยอมเปิดด่านชั่วคราว หลังแรงงานเมียนมา 3,000 ชีวิตค้างรอทั้งคืน

อัลบั้มภาพทั้งหมด ด่านแม่สอดสุดต้าน ยอมเปิดด่านชั่วคราว หลังแรงงานเมียนมา 3,000 ชีวิตค้างรอทั้งคืน