ทรงจำหน่ายเสื้อหาทุนบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

จากพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับผิดชอบการออกแบบวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

การดำเนินงานผ่านมาระยะหนึ่ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงขอประทานพระอนุญาต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดทำเสื้อในโครงการวัดหนองน้ำขุ่นออกจำหน่าย นำรายได้สมทบทุนโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยทรงร่วมกับพระสหายจากมหาวิทยาลัยศิลปากรออกแบบเสื้อจำนวน 3 ลาย ได้แก่ ลาย เทพสามกษัตริย์,ลาย ช้างเอราวัณ และลาย ร่มโพธิ์ร่วมใจ และเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงนำเสื้อในโครงการมาจำหน่ายด้วยพระองค์เองยังสาขาสวนจิตรลดา

ลายเสื้อ เทพสามกษัตริย์ ของ นาย อัครพล อาดำ ได้แรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรม ฝาผนังด้านหลังพระประธานภายในวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งเป็นลายเทพสามองค์มาแสดงความยินดีและปกปักรักษา จึงนำมาออกแบบเป็นลายเสื้อ โดยคำนึงถึงความสวยงามและความร่วมสมัย ในรูปแบบของกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน

นายติณโณ อัศวสกุลฤชา สร้างสรรค์ลายเสื้อ ช้างเอราวัณ ส่วนหนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันออกในพระวิหารของวัดหนองน้ำขุ่น บอกเล่าเรื่องราวพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เล่าขานตำนานจากหนังสือภาพไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงช้างพาหนะของพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นที่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดา ในการออกแบบคำนึงถึงความสวยและสง่างาม จึงเลือกโทนสีเหลืองทอง ซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่ทรงคุณค่า ให้ความรู้สึกเปรียบเสมือนแสงสว่างนำโชคลาภมาเยือน และในพิธีมงคลต่กใช้สีทองเป็นสีหลักตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ด้านลายเสื้อ ร่มโพธิ์ร่วมใจ นายวิทธวัส สุกใส ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำสัญลักษณ์ ทางความเชื่อทางศาสนามาใช้ เพื่อแสดงออกถึง การสอดประสานความรักความสามัคคี อันเป็นสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตและความสุขที่จะเกิดขึ้นทุกคน.

ผู้สนใจสามารถหาซื้อที่ ร้านจิตรลดา สาขาสวนจิตรลดา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาด พร้าว, ศูนย์การค้าเซ็น ทรัล ปิ่นเกล้า, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียง ใหม่ แอร์พอร์ต, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ชล บุรี, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลากลาง จ.ระยอง ในราคาตัวละ 399 และ 499 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด