กองทัพอากาศ สั่งพ่นฆ่าเชื้อโรคทั่วสนามสอบ คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร 2563

กองทัพอากาศ สั่งพ่นฆ่าเชื้อโรคทั่วสนามสอบ คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร 2563
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

(20 มี.ค.63) เมื่อเวลา 11.00 น. พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สั่งการให้ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จัดเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคส่วนที่พักคอย ที่พักผู้ปกครองบริเวณด้านนอก และรอบห้องสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจึงได้จัดให้มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน โดย แจ้งให้นักเรียนผู้เข้าสอบทราบถึงมาตรการเตรียมรับมือวิกฤต COVID-19 ผ่านทางเฟซบุ๊กและระบบรับสมัครในเรื่องของผังห้องสอบใหม่ ให้สวมหน้ากากอนามัยมาสอบ และการตรวจวัดไข้ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องสอบ (เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 น.)

ทุกอาคารที่ทำการสอบมีการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ยูโมเนียม (ไม่กัดกร่อนและไม่ระคายเคือง) มีฤทธิ์ทำลายเชื้อไวรัส กับ เชื้อราและสปอร์ของเชื้อรา แบคทีเรีย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดเตรียมพื้นที่พักคอยก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นสารไฮโปคลอไรต์ บริเวณที่พักคอย และพื้นที่รอบห้องสอบ โดยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศมีมาตรการคัดกรอง วัดไข้ โดยละเอียดจากทีมแพทย์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ทางเข้า มากกว่า 10 จุดคัดกรอง (Mobile Scan) เพื่อลดความคับคั่งและก่อนเข้าห้องสอบมีการตรวจซ้ำโดยผ่าน Thermo Scan Walkthrough จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน โดยจัดวางไว้ที่จุดคัดกรองทุกจุดการจัดห้องสอบ  ทำการจัดให้มีระยะเคียงของผู้เข้าสอบอย่างน้อย 1 เมตร  ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบมั่นใจได้ว่า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด